Παλαιότερες Ψηφοφορίες

 


 

1st Poll

Τίτλος Ψηφοφορίας: Πως περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας;

Διάρκεια ψηφοφορίας: Δεκέμβριος 2010 - Φεβρουάριος 2011

 


 

2nd Poll

Τίτλος Ψηφοφορίας:Τι είναι κυρίως ο προσωπικός υπολογιστής για σας;

Διάρκεια ψηφοφορίας: Μάρτιος 2011 - Σεπτέμβριος 2011

 


 

 

3rd Poll

Τίτλος Ψηφοφορίας:Που έχετε πρόσβαση στο Internet;

Διάρκεια ψηφοφορίας: Οκτώβριος 2011 - Ιούλιος 2012