Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου

Χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό τόπο (web site) του 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας ( http://3gym-elefs.att.sch.gr ), οι χρήστες παραχωρούν την συγκατάθεσή τους στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, τότε οφείλει να αποσυνδεθεί και να μην κάνει χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου ή/και του περιεχομένου του.


•    Αποποίηση ευθύνης και εγγυήσεων


Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο παρέχονται στην βάση του "ως έχει" ("as is") και "ως διατίθενται" ("as available") και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Παρότι έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τους δημιουργούς και συντάκτες του δικτυακού τόπου ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, δεν εγγυούμαστε την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν.

Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρούμε συνδέσμους, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν διακοπή λειτουργίας αυτού του δικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης σε αυτόν το δικτυακό τόπο.

Δεν φέρουμε ευθύνη για την ύπαρξη ιών ή άλλων στοιχείων στις υποδομές παροχής αυτού του δικτυακού τόπου, που μπορεί να προσβάλλουν, να βλάψουν ή να προξενήσουν ζημία στο περιβάλλον του υπολογιστή σας ή σε άλλη ιδιοκτησία όταν αποκτάτε πρόσβαση, περιηγείστε, κατεβάζετε υλικό ή χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο την τοποθεσία.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου καθώς και τους  παραπάνω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.


•    Κυριότητα και Πνευματικά Δικαιώματα


Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο, παρά μόνο με τον τρόπο που καθορίζει το παρόν. Η παραβίαση αυτών των όρων μπορεί να συνιστά παραβίαση (ή παραβιάσεις) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών τους, και μπορεί να ζητηθεί να ληφθούν νομικά μέτρα για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων.

Όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, λογισμικού, κειμένου και γραφικών, πλήκτρων, λέξεων κλειδιών, και ετικετών, που περιέχονται στο διαδικτυακό τόπο (web site) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα (copyright) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συνθήκες. Επιτρέπεται η προβολή και εκτύπωση του περιεχομένου, καθώς και η διανομή των εγγράφων που προκύπτουν επ' αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους τα έγγραφα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους πληροφόρησης και μη εμπορικής προσωπικής χρήσης ενώ θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον παρόντα τόπο, κάθε φορά που χρησιμοποιούνται αυτά τα έγγραφα. Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή, η τροποποίηση, η πώληση, η εκπομπή ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εμπορική εκμετάλλευση οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται στο διαδικτυακό τόπο. Δελτία τύπου και άλλα έγγραφα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως "δημόσια", επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με το κοινό, με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται σ' αυτά η πηγή των πληροφοριών που περιέχουν.

Εάν στείλετε μηνύματα ή υλικό στο διαδικτυακό τόπο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όλα αυτά τα μηνύματα αυτού του είδους στο βαθμό που δε φέρουν διαφορετικό χαρακτηρισμό- θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικά και μη αποκλειστικά. Διατηρούμε το ελεύθερο να χρησιμοποιήσουμε, χωρίς καμία αποζημίωση προς εσάς, οποιεσδήποτε συλλήψεις, ιδέες, μεθόδους εκμάθησης ή τεχνικές που περιέχονται σε μηνύματα που στέλνετε στην Τοποθεσία για οποιοδήποτε λόγο. Ωστόσο, συμφωνείτε και κατανοείτε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους ιδέες ή υλικό, καθώς και ότι δεν έχετε δικαίωμα να επιβάλλετε τέτοια χρήση.


•    Πολιτική απορρήτου και Προσωπικά Δεδομένα


Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην τοποθεσία δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνον (α) με τη συγκατάθεσή σας, (β) εάν χρειαστεί, βάσει νομικής διάταξης ή δικαστικής εντολής. (γ) εφόσον πιστεύουμε, εύλογα, ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε νόμο, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Ο χρήστης και επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.