Εκπαιδευτικά διαδραστικά προγράμματα και ασκήσεις

 

> Ιστορία & Πληροφορική (Διαθεματική)

 

History Web Quest

 

Άσκηση Ιστοεξερεύνησης (Web Quest) στην Ιστορία με θέμα την "Άλωση της Κωνσταντινούπολης"

 

> Μαθηματικά

 

The Mandelbrot Set

 

Το σύνολο Mandelbrot

[Απαιτείται η εγκατάσταση Java]

 

Functions Graphs

 

Υπολογιστής Γραφικών Παραστάσεων Μαθηματικών Συναρτήσεων

[Απαιτείται η εγκατάσταση Java]

 

> Πληροφορική

 

Logo

 

Διερμηνέας εντολών γλώσσας προγραμματισμού Logo

[Απαιτείται η εγκατάσταση Java]